Defensie start met eigen IT-Academy

Hoe de overheid meer security-specialisten kan aantrekken

Onderkop

door Sjoerd Hartholt, beeld Shutterstock

De overheid kent een groot tekort aan security-specialisten. Zo blijkt uit het onderzoek naar tekorten aan IT’ers bij de overheid die AG Connect in september presenteerde. Ongeveer twee op drie overheden is op zoek naar security-specialisten. Hoe gaan organisaties deze uitdaging aan?

Op de vraag aan welk type IT’ers met name een tekort is, noemde zo’n 64% van de 52 overheden security-specialisten of aan security gelieerde functies. Met name gemeenten en rijksoverheidsorganisaties zijn hard op zoek naar cybersecurity-specialisten. Voor grotere organisaties zoals Defensie geldt zelfs een groot tekort van tientallen vacatures voor cybersecurity-beroepen.

Een organisatie die met deze uitdaging van een krappe markt te maken heeft is Rijkswaterstaat. Het uitvoerende agentschap voor onze wegen, vaarwegen en watersystemen. Jarenlang zocht de organisatie vooral naar senior security-analisten, maar intussen werd de blik ook verlegd naar jongeren die net klaar waren met een opleiding. Met behulp van trainingen, cursussen en praktijkbezoeken lukte het om deze groep binnen te halen en in korte tijd wegwijs te maken in de wereld van Rijkswaterstaat. “Superspecialisten haal je tegenwoordig niet meer zo uit de markt. Dit is ons hooguit een enkele keer wel gelukt. Bij het aantrekken van jongeren helpt het wel dat Rijkswaterstaat grote maatschappelijke relevantie heeft”, zo vertelden CISO Sandor de Coninck en Willem Dittrich, hoofd van het Security Centre hierover aan AG Connect. “

Tussenkop

“Bij Rijkswaterstaat willen we bovendien dat onze eigen medewerkers de security-operatie ‘runnen’. De kennis daarvoor vergaren ze door ‘learning on the job’. Uiteraard laten we ons ook ondersteunen door andere partijen, maar het zijn uiteindelijk onze eigen medewerkers van Rijkswaterstaat die de boel draaiende houden.”

Ook organisaties zoals UWV en NFI zijn hard opzoek naar security-specialisten. Net als Defensie, dat bij vrijwel alle defensieonderdelen grote tekorten aan IT’ers heeft, waaronder security-experts. Defensie zet momenteel grote stappen om de gaten te vullen. “De grote behoefte aan IT-personeel is, rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen, op korte termijn zeer moeilijk in te vullen”, vertelt een woordvoerder.

'De komende jaren zijn meer dan 400 IT-specialisten nodig'

Een eigen IT-Academy waar bijscholing kan worden gevolgd moet soelaas bieden. “Opleiding, omscholing en bijscholing wordt actief gepromoot richting het IT-personeel. De ontwikkelingen binnen data, cyber en IT gaan erg hard en nieuwe elementen doen zich steeds voor. Dat noodzaakt tot bijscholing van personeel. Zie het als een F-16 vlieger die wordt omgeschoold naar een F-35.

Een van de maatregelen die Defensie neemt om aan nóg meer security-specialisten te komen is het gezamenlijk met onderwijsinstellingen opzetten van een Academy-traject. “Hiermee zouden jonge IT’ers geïnteresseerd moeten raken voor de organisatie”, hoopt een woordvoerder.

Uit de begroting op Prinsjedag werd onlangs duidelijk dat Defensie de komende vier jaar maar liefst meer dan 400 cyberspecialisten wil aantrekken die expertise hebben op verschillende disciplines. "Deze specialisten worden ook ingezet om de waarborgen omtrent omgang met cyber(inzet) goed te bestendigen."