(Partnerbijdrage)

Data Sharing Coalition

Delen van data biedt nieuwe economische kansen voor jouw organisatie

De Data Sharing Coalition helpt je verder

Een unieke eigenschap van data is dat het onbeperkt gebruikt kan worden. Dat betekent dat organisaties eindeloos van elkaars data kunnen profiteren. Denk aan het creëren van nieuwe economische waarde door samen te werken aan nieuwe waardeproposities of het efficiënter of minder risicovol maken van eigen processen. Ook kan het delen van data helpen bij het oplossen van grote sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de energietransitie, slimme mobiliteit of het innoveren van onze gezondheidszorg of voedselvoorziening.

Europa wil data helpen ontsluiten

Europa wil het delen van data stimuleren. In haar Europese datastrategie stelt de EU dat data vrijelijk moet kunnen bewegen in de hele digitale economie; binnen en buiten sectoren. Daar is volgens de EU een gemeenschappelijke Europese benadering van het gebruik van data in de digitale economie voor nodig. Met aankomende nieuwe wetgeving, zoals de Data Act, gaat Europa helpen om data ontsluitbaar te maken onder controle van de rechthebbende.

Data delen wordt vaak geassocieerd met gebrek aan veiligheid en vertrouwen

Het op grote schaal delen van data blijft een lastige opgave. Een gebrek aan vertrouwen is misschien wel de belangrijkste reden. Organisaties zijn bang dat hun data, of die van hun klanten, in verkeerde handen valt of voor andere doeleinden wordt gebruikt dan is afgesproken. Sommige grote bedrijven zien het vrijgeven van de grote hoeveelheden data die ze hebben verzameld als een bedreiging voor hun eigen concurrentiepositie of monopolie. Denk aan bedrijven zoals Tesla die alle data bezitten die de sensoren in hun elektronische auto’s genereren. Organisaties die wél de wens hebben om data met elkaar delen, zien dat het gebrek aan vertrouwen en kennis over de voordelen een belemmering vormen bij het delen van elkaars data.

“Het op grote schaal delen van data blijft een lastige opgave. Een gebrek aan vertrouwen is misschien wel de belangrijkste reden”

Data Sharing Coalition volgt unieke aanpak om waardepotentieel te benutten en rechthebbenden controle te geven op eigen data

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om de waarde van (cross-sectoraal) datadelen te ontgrendelen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Deelnemers van de coalitie werken aan diverse use cases om het potentieel aan te tonen. Bijvoorbeeld een use case waarin een consument energiedata van zijn slimme meter kan delen met een financiële dienstverlener zoals een bank of hypotheekverstrekker. Die kan vervolgens persoonlijk advies geven over energiebesparende maatregelen en financiering aanbieden via een lening. In een andere use case kijken deelnemers naar uitdagingen rondom datadelen om Mobility-as-a-Service (MaaS) te realiseren en hierdoor de mobiliteit in de regio te verbeteren. Hiervoor is het van belang dat mobiliteitsaanbieders concurrentie- en privacygevoelige informatie onder controle van de rechthebbende gaan delen. Privacy-enhancing-technologieën zoals Multi-Party Computation kunnen hierbij een essentiële rol spelen. Door het ontwikkelen van use cases vergaart de Data Sharing Coalition waardevolle, real-life inzichten in wat er nodig is om interoperabiliteit tussen verschillende organisaties, domeinen en/of datadeelinitiatieven te realiseren.

De Data Sharing Coalition biedt daarnaast ondersteuning en verschillende tools om de veelvoorkomende uitdagingen bij het ontwikkelen van use cases aan te pakken en helpt bij het organiseren van specifieke afspraken. Dit zijn bijvoorbeeld de zakelijke, juridische, operationele, functionele en technische voorwaarden waaronder data wordt gedeeld.

Heb jij ook een vraagstuk omtrent datadelen? Of wil je lid worden van de coalitie? Bezoek de website voor meer informatie.

Social media kanalen van de Data Sharing Coalition: