(partnerbijdrage)

Blueriq

Samen sterk: Bouwen aan een solide toekomst 

De schaarste aan goede IT-krachten op de arbeidsmarkt is overal voelbaar, zeker binnen de overheid. De overheid en het bedrijfsleven kunnen dit oplossen door slim samen te werken, bijvoorbeeld door de juiste mensen, aanpak en technologie samen te brengen. Zo kunnen we meer bereiken met minder mensen. 

‘De overheid is van ons allemaal. Een goed werkende overheid is van groot maatschappelijk belang’, zegt Jan van Deenen, managing director van Blueriq. ‘Dat gevoel leeft sterk bij ons, ook vanuit onze Nederlandse identiteit. Dat is ook de reden dat Blueriq zich binnen de overheid hard wil maken voor een solide toekomst waarin mensen, middelen en aanpak goed worden afgestemd op de vraag.’

Van Deenen ziet dat dit nu niet altijd het geval is. ‘Overheidsorganisatie worden geconfronteerd met de war on talent en hebben een enorme uitdaging om de juiste en voldoende kennis voor de organisatie te borgen. De oplossing hiervoor is tweeledig. Om te beginnen moeten bedrijfsleven en overheid écht gaan samenwerken. Niet als twee partijen – leverancier versus afnemer – tegenover elkaar gaan staan, maar juist de handen ineenslaan. Daarnaast zouden overheidsorganisaties onderling meer kennis, kunde en techniek kunnen uitwisselen. Bij onze klanten binnen de overheid zie ik de behoefte aan zo’n gezamenlijke aanpak groeien. Blueriq wil die aanpak concreet maken door het opzetten van een Competence Center.’

 De keuze voor een modelleer platform zoals Blueriq betekent voor ons dat we graag een langdurige relatie opbouwen met de leveranciers. Daar hoort bij het samen nadenken over hoe het product kan worden doorontwikkeld zodat het blijft voldoen aan de behoeftes die we als overheidsorganisaties hebben. Een Competence Center is een mooie vorm om daar gezamenlijk invulling aan te geven.

Astrid Raaphorst, Directeur kernprocessen NL en Juridische Zaken, RVO

Expertise breed inzetten

Een Competence Center is een plek waar vraag en aanbod samenkomen. Mensen, middelen en aanpak kunnen zo slim gecombineerd worden en effectief worden ingezet. ‘Zo’n Competence Center werkt idealiter overheidsbreed, dus niet voor één organisatie’, vertelt Youri Vaes, business consultant overheid bij Blueriq. ‘De deelnemers zitten daarbij zelf aan het stuur. Zo kunnen we mee-ademen met de behoefte die er op dat moment leeft. Een veel groter voordeel is dat we de expertise van IT-professionals ook breder kunt inzetten. Overheidsorganisaties hebben veelal te maken met vergelijkbare wet-en-regelgeving en moeten aan dezelfde veiligheidseisen en -richtlijnen voldoen. Dat heeft uiteraard invloed op de IT-producten die je maakt. De kennis die opgedaan wordt, kan zo makkelijk elders weer toegepast worden.’

Maar die kruisbestuiving reikt verder, legt Vaes uit. ‘Met Blueriq software maken we applicaties voor verschillende domeinen: bijvoorbeeld subsidies, inspecties, of bezwaar- en beroepprocessen. Die applicaties hebben een basis - een aantal patronen - die je voor soortgelijke functionaliteiten bij andere organisaties kunt inzetten. Het hergebruik van domeinkennis en techniek kan een enorme efficiencyslag opleveren. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het operationaliseren nieuwe processen, maar ook voor de doorontwikkeling ervan.’

Eigen identiteit behouden

Deze gezamenlijke aanpak staat het leveren van unieke oplossingen niet in de weg, dat wil Youri Vaes met klem benadrukken. ‘Ik kan me voorstellen dat mensen denken dat hergebruik van techniek een soort eenheidsworst oplevert, maar dat is allerminst het geval. Blueriq software staat erom bekend dat het flexibel is en dus gemakkelijk in te richten naar de wensen van de gebruiker. Met standaard componenten leveren we processen op maat. Bij Blueriq willen we dat ambtenaren hun vakmanschap inzetten om zo applicaties te maken die binnen hun specifieke context passen. Zij kennen hun werkwijze als geen ander; wij ondersteunen dat met slimme IT en dat levert uiteindelijk persoonlijke dienstverlening naar de burgers op. Dat werkt straks in een Competence Center niet anders. Je moet het zo zien: het fundament kan voor sommige organisaties vergelijkbaar zijn, maar de verdere uitwerking is per klant verschillend. Zo kan iedere organisatie zijn eigen identiteit en vakmanschap behouden.’

Een Competence Center biedt ons de mogelijkheid flexibel de juiste mensen en middelen in te kunnen zetten. Op een wijze waarop kennis ook behouden blijft voor de overheid. “Ontzorgen” waardoor wij ons kunnen focussen op de uitvoering van onze primaire processen.

Astrid Raaphorst, Directeur kernprocessen NL en Juridische Zaken, RVO

Kennisacademie

‘De samenwerking zorgt voor veel meer dan een middelpunt voor vraag en aanbod, of een overslagplaats van kennis en expertise’, voegt Jan van Deenen tot slot toe. ‘Blueriq is een organisatie die continu wil verbeteren; en dan bedoel ik niet alleen onze eigen organisatie, maar de hele keten. Ik vind het belangrijk om verder te kijken dan het eigen belang. Daarom zie ik het Competence Center ook als een kennisacademie waar we specialisten blijven trainen, begeleiden en op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen. En die specialisten kunnen zeker ook medewerkers van de overheidsorganisaties zelf zijn, zodat ook zij zelf de gerealiseerde oplossingen kunnen onderhouden of verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat als we op deze manier aan de slag gaan en als collectief gaan optreden, geen schaarste zullen ervaren. En zo samen werken naar een dienstbare en goed functionerende overheid.’

Voor meer informatie, neem contact op Youri Vaes via y.vaes@blueriq.com.