(partnerbijdrage)

Tata Consultancy Services

CBR is continu bezig met het verbeteren van het applicatie­landschap 

‘Het is van belang dat onze systemen weerbaar zijn voor aanvallen’

Voor het CBR volgen de technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Niet alleen in dienstverlening naar klanten en partners, maar ook op het gebied van autorijden en examinering zelf. “Op dit moment is de examinator het meest belangrijke onderdeel van onze dienstverlening. Maar we zien dat technologie in de auto steeds meer een rol speelt”, vertelt Bob van Graft, die als CIO bij het CBR verantwoordelijk is voor een team van 120 IT’ers. 

Bij het CBR zetten ruim 1.600 professionals zich dagelijks in voor de rij- en verkeersveiligheid in Nederland. Van Graft startte in maart 2020 bij het CBR en stond gelijk voor een aantal flinke uitdagingen. “Het grootste probleem was een enorme wachtlijst, een achterstand van aanvragen voor rijbewijzen voor mensen van 75-plus. Die achterstand was mede ontstaan doordat de performance van de systemen niet goed was. We hebben dan ook als eerste geïnvesteerd in de infrastructuur: het vernieuwen van de server- en storageomgeving. Daarmee hebben we binnen vier maanden tijd een veel robuustere infrastructuur gekregen.”

“TCS neemt ons mee in ontwikkelingen die we normaal gesproken niet zouden zien”

Continuïteit waarborgen

Daarnaast wilde Van Graft ook het beheer vereenvoudigen om zijn team te ontlasten, de beheerkosten naar beneden te krijgen en tegelijkertijd de continuïteit te waarborgen. Van Graft: “In 2017 is gekozen voor een nieuw systeem voor de divisie rijgeschiktheid, een IBM-omgeving met heel specialistische software. Toen ik hier in dienst kwam, had ik twee interne medewerkers op het programma draaien en meer dan 50 externen. Dat betekent dat er weinig kennisborging is in je eigen organisatie en dat het ook in de toekomst een probleem kan worden om dat beheer en onderhoud uit te voeren. Vandaar dat we zijn gaan kijken naar een partner die ons hierbij zou kunnen helpen.”

Na een aanbesteding is gekozen voor TCS. “Daarbij hebben wij uiteraard de focus gelegd op wat de kennis en kunde van partijen was. TCS heeft heel nadrukkelijk aangetoond dat ze deze expertise in huis heeft. Samen met TCS is vervolgens een transitieplan gemaakt en dat is vanaf dag één gaan lopen. TCS heeft eerst de code geoptimaliseerd, waardoor systemen sneller en effectiever werken, zodat er ruimte kwam om meer functionaliteiten te introduceren. Door deze performance improvement heb ik capaciteit die ik kan aanwenden voor nieuwe functionaliteit, terwijl we eigenlijk niks aan extra investeringen hebben hoeven doen voor de infrastructuur”, legt Van Graft uit.

Weerbaar

Nu de infrastructuur is verbeterd, staat Van Graft’s team pas aan het begin. “We gaan ons automatiseringslandschap nog verder verbeteren en uiteraard zijn we continu alert op ransomware en cybercrime, door onze cybersecurity zoveel mogelijk te optimaliseren. Het is van belang dat onze systemen weerbaar zijn voor tegen dit soort aanvallen”, vertelt hij.


Het mooie van de samenwerking met TCS vindt Van Graft dat TCS ook zelf continu met voorstellen voor verbeteringen in het landschap komt. “Niet alleen op het gebied van applicaties zelf, maar bijvoorbeeld ook op gebied van security of low code. We worden meegenomen in ontwikkelingen die we normaal gesproken niet zouden zien.”

Hoe de toekomst er precies uit ziet? “Niets is zeker. Technologie, wet- en regelgeving en draagvlak in de maatschappij bepalen waar we naartoe gaan. Als CBR zijn wij constant bezig om in te spelen op die eisen en wensen. Daarvoor is het essentieel dat de systemen net zo flexibel mee kunnen bewegen en wij dus indirect bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland”, besluit Van Graft.

Beluister de podcast