Communicatie

Onderwijs niet, adviseer

Zo ga je als CIO in gesprek met collega’s op C-niveau

door Eveline Meijer, beeld Shutterstock

Het belang van technologie is door de pandemie voor vrijwel iedereen duidelijk geworden. Maar als CIO kan het lastig zijn om goed naar collega’s op C-niveau of in de Raad van Bestuur over te brengen wat belangrijk is en waarom. Dat terwijl goede communicatie essentieel is wanneer je als CIO een grote rol wil blijven spelen in de digitale ambities van een bedrijf. 

ICT-afdelingen – met de CIO aan kop – heersten lange tijd alleen over alles wat met ICT te maken had. Maar door digitale transformaties en snelle technologische ontwikkelingen, worden andere afdelingen – samen met hun eigen management - hier steeds vaker bij betrokken. Logisch natuurlijk, want een afdeling weet vaak zelf het beste waar het behoefte aan heeft. Maar een CFO, CEO, CMO, CHIO of COO is zich misschien minder bewust van het belang van beveiliging, schaalbaarheid en coherente architecturen. Het is dus van groot belang dat CIO’s en hun collega’s op C-niveau beter gaan communiceren. Maar hoe pak je dat goed aan?

Voorkom vriendjespolitiek en beperk je strategie tot een A4

Van leider naar partner

Om dit goed aan te pakken, adviseert Gartner om op slechts één pagina een strategie uit te werken, waarin wordt weergegeven hoe ICT de grotere zakelijke doelen kunnen ondersteunen. Een CIO kan daarvoor één van drie aanpakken hanteren. Een eerste optie is om het verhaal vanuit het perspectief van de klant of een product. Wat moet het bedrijf doen om die klant gelukkig te houden of het product succesvol te maken?

Een tweede optie is om de focus op processen binnen het bedrijf te leggen. Tijdens een presentatie kunnen een handvol kernprocessen in kaart worden gebracht, die na optimalisatie kunnen bijdragen aan het succes van het bedrijf. CIO’s kunnen aangeven wat er nodig is om dat succes te behalen.

Een derde en laatste aanpak is om de strategie te bekijken door de ogen van alle betrokkenen. In dat geval moet bepaald worden wie alle betrokkenen zijn en wat hun verhaal is. Vertel bijvoorbeeld het verhaal vanuit het perspectief van de klant die tegen een gebrekkige klantenservice aanloopt en vertel over hun ervaringen.

Wat moet het bedrijf doen om die klant gelukkig te houden of het product succesvol te maken?

Valkuilen in communicatie

Hoe goed de bedoelingen ook kunnen zijn, ook in communicatie zijn er valkuilen die succesvolle gesprekken onmogelijk maken. IDC identificeert in zijn rapport A CIO Communication Framework for the Digital Era: Line-of-Business Executives drie valkuilen in de communicatie tussen CIO’s en collega’s op het C-niveau.


Zo kan het verleidelijk zijn om vooral samen te werken met bedrijfsleiders die interesse hebben in technologie. Andere collega’s kunnen dat echter opvatten als vriendjespolitiek, wat de onderlinge relaties geen goed doet.


Een tweede valkuil is om beloftes niet na te komen. Hoewel het soms niet te voorkomen is dat een project uitloopt of zelfs faalt, wordt dit niet in dank afgenomen. Mocht er echt geen uitweg zijn, dan adviseert IDC CIO’s niet alleen excuses te maken, maar vooral ook met een oplossing te komen.


Tot slot is het gevaarlijk om defensief te zijn in gesprekken of om steeds excuses te maken. Bedrijfsleiders verwachten onderling dat er verantwoordelijkheden genomen worden en er alleen excuses gemaakt worden wanneer dit echt op zijn plek is. Wie direct defensief wordt als er iets fout gaat en daardoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden door zijn collega’s, verliest snel respect en vertrouwen.

Strategie op een A4’tje

Analysebureau IDC stelt A CIO Communication Framework for the Digital Era: Line-of-Business Executives dat CIO’s allereerst moeten accepteren dat hun rol veranderd is en collega’s als gelijkwaardige partners in het digitale domein moeten gaan zien. Niet langer is er een klant-leverancier-relatie; afdelingen en verschillende leden van het C-niveau zijn nu samen eigenaar van een project en innoveren samen. De CIO is dus niet langer de leider in digitale strategieën, maar slechts een partner.

In deze nieuwe samenwerkingen is het vooral van belang dat de CIO zich realiseert dat de partners geen ICT’ers zijn en dus niet altijd de toegevoegde waarde van ICT of bijvoorbeeld het wegwerken van legacy zien. Daarom is het belangrijk om vanuit het perspectief van de collega te denken, stelt Gartner in de CIO Executive Communication Guide. Presentaties dienen dus niet als mogelijkheid om hen te onderwijzen over ICT, maar om collega’s te adviseren over de verschillende opties die zij hebben en hoe zij mogelijk meer waarde kunnen halen uit hun werk.