(partnerbijdrage)

Pegasystems

Digitale transformatie niet langer een ‘nice to have’

door Don Schuerman, CTO Pegasystems

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is digitale transformatie (DX) voor organisaties niet langer een ‘nice to have’, maar een echte must-have. Waar eerder transformatieprojecten op de lange baan werden geschoven, heeft de Covid-19 crisis organisaties aangespoord om juist nu vol voor digitale transformatie te kiezen – niet alleen om klaar te zijn voor een toekomst na de pandemie, maar ook voor een nieuwe manier van werken op dit moment. 

Achterblijven is geen optie. Dit schaadt niet alleen je organisatie, maar ook de relatie met je klant. Hier ligt een pittige uitdaging voor het C-level management. Want terwijl de klantbehoeften van de een op andere dag veranderden, werd van organisaties gewoon dezelfde optimale klantervaring verwacht.

Impact

Uit recent onderzoek van Pega blijkt dat de pandemie de urgentie voor digitale transformatie (DX) heeft vergroot: 91% van alle respondenten gaf toe dat er nu veranderingen nodig zijn om hun organisatie te laten overleven in een wereld na de crisis. Daarnaast meldt bijna driekwart (74%) van de beslissers dat de pandemie meer hiaten in hun bedrijfsvoering en systemen aan het licht bracht dan dat zij hadden verwacht.

Het is belangrijk dat organisaties zich beter voorbereiden op eventuele nieuwe ontwrichtende gebeurtenissen. Bijna tweederde (62%) van de respondenten zei daarom meer prioriteit te willen geven aan DX binnen hun organisatie. Hierbij gaf 58% aan de snelheid van bestaande DX-projecten te verhogen en 56% wilde gaan inzetten op DX-investeringen in het algemeen. Dit tezamen onderstreept de impact die de crisis heeft (gehad) op DX-plannen binnen organisaties.

 Wees als management echt betrokken, want dat verhoogt de slagingskans van implementaties op het gebied van bijvoorbeeld intelligente automatisering.

Behoefte aan C-level betrokkenheid

Werk aan de winkel dus, op één voorwaarde: wees als management echt betrokken, want dat verhoogt de slagingskans van implementaties op het gebied van bijvoorbeeld intelligente automatisering aanzienlijk. Eerder Pega onderzoek toonde aan dat bij de meeste implementaties (81%) van intelligente automatisering slechts één persoon vanuit C-level betrokken is. Niet geheel verrassend dat deze projecten vaak ook niet voor de volle honderd procent slagen. De respondenten die wel konden rekenen op de betrokkenheid vanuit de boardroom (18%) profiteerden ook van meer samenwerking tussen de business en technische afdelingen, betere regelgeving, meer afdelingsoverschrijdende bedrijfsstrategieën en meer platforms om nieuwe applicaties op uit te bouwen.


Organisaties die projecten uitvoeren met de volledige support van het C-level management zien low-code en intelligente automatisering dan ook eerder als middel voor digitale transformatie. Zo beschouwt 72% hun low-code projecten als intelligent of volwassen. Bij organisaties waar alleen de CTO betrokken is, ligt dit percentage met 51% een stuk lager en bij CEO-geleide projecten is het slechts 48%.

Versnelling digitale transformatie

De verandering die we nu doormaken is niet abrupt, maar heeft de digitale transformatie wel versneld. Dit wordt treffend geïllustreerd in een cartoon van Tom Fishburne (ook bekend als ‘de Marketoonist’) op LinkedIn. Het laat een Covid-19 sloopkogel zien die op het punt staat om bij een bedrijf in te slaan waar de managers beweren dat ‘digitale transformatie nog jaren weg is’. Duidelijk is dat de crisis tot directe veranderingen heeft geleid, en zeker ook de onvermijdelijke transformatie nog belangrijker heeft gemaakt. Wat de toekomst in petto heeft is voor iedereen onzeker, maar het lijdt geen twijfel dat technologie organisaties kan helpen het hoofd boven water te houden. Wanneer een zekere schijn van normaliteit terugkeert, zal de juiste technologie die in de juiste architectuur wordt toegepast, van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat we ons allemaal kunnen aanpassen aan hoe dat 'nieuwe normaal' eruitziet.

Pegasystems B.V. Strawinskylaan 3011 1077 ZX Amsterdam Telefoon: +31 (0)20 305 7490