(Partnerbijdrage)

Thinkwise

“Bij transformatie draait het om veel meer dan technologie alleen”

Thinkwise CEO Pieter-Paul van Beek bouwt aan een ‘never-legacy enterprise’ met en voor zijn klanten.

Verandering is in alle facetten een constante factor geworden in ons leven, en transformatie daarbij een noodzakelijk gegeven dat nieuwe competenties vraagt van zowel de organisatie als de mensen daarin. Processen maar ook het gedrag van mensen moet om. 

“Natuurlijk is onze maatschappij altijd aan verandering onderhevig geweest”, stelt Van Beek. “Maar in de laatste paar jaar is er wel heel erg gestapeld onder invloed van geopolitieke verschuivingen, social media, een stortvloed aan data en ingrijpende – vaak verrijkende en nog onbekende – mogelijkheden van AI.”


“Tot een jaar of tien geleden herijkte een bedrijf zich elke paar jaar, zette een nieuwe strategie uit met daarbij behorend transformatieplan en zo werd stap voor stap gewerkt aan toekomstbestendig beleid. We zien nu dat de inkt – bij wijze van spreken – van het plan nog niet droog is, en het plan is alweer ingehaald door nieuwe klantvragen en ontwikkelingen. En dat doen we allemaal bovenop al gedane investeringen in kennis en vooral technologie. Er rollen weinig nieuwe schepen van de helling, er wordt vooral enorm veel gerenoveerd.”


Thinkwise, een leverancier van een software ontwikkelplatform dat met name data- en transactierijke omgevingen moderniseert binnen grotere complexe infrastructuren, staat voor dezelfde uitdaging. Een aantal jaren geleden werd besloten om het platform dat men intern ontwikkeld had om meer robuuste toepassingen sneller voor de klant te kunnen ontwikkelen, open te stellen naar en voor de klant. Zo kon de klant met low-code skills en zeer persoonlijke begeleiding en opleiding zelf toekomstgerichte applicaties bouwen.

“Tot een jaar of tien geleden herijkte een bedrijf zich elke paar jaar. We zien nu dat de inkt van het plan nog niet droog is, en het plan is alweer ingehaald.”

Veel ambitieuze bedrijven in de logistiek, productie en retail maar ook grote afdelingen binnen de overheid vonden de weg naar Apeldoorn. In plaats van breed opgetuigde initiatieven wordt in een serie van projecten succes behaald met minder tijd en minder geld. Belangrijk is ook dat de IT-specialisten van de klant een centrale rol en dus ook controle krijgen en ervaren.

Van Beek pakt nu door en wil naast de technologie de andere factoren die van doorslaggevend belang zijn bij transformatie centraal stellen in zijn organisatie. Voor zijn klanten, zijn medewerkers en de aandeelhouders. “We moeten nu toe naar een bedrijf waarin ‘never-legacy’ het mantra is. Niet in technologie, niet in denken, niet in doen.” Op het kortgeleden congres georganiseerd door Thinkwise, de Thinkwise Summit, lichtte hij de vier pijlers toe.

1

Committeer je aan een ‘never-legacy’ bedrijfscultuur

Bouw aan een eenduidige cultuur die zowel organisatie als technologie omarmt. Een cultuur waarbij mensen zich vrij voelen om beslissingen uit verleden en heden feitelijk te analyseren. Ervaring van ouderejaars is alleen waardevol als het uitgedaagd wordt door de nieuwsgierigheid en ideeën van jong talent. Een omgeving waar het doel gekend en onderkend is en waar niet commercie en financiën altijd de doorslaggevende stem hebben.

2

 Werk met ‘never-legacy’ talent

De bedrijfscultuur valt of staat met het gezamenlijke talent van het bedrijf. Continue leren is het mantra en daarbij moet de bijdrage van het individu aan het bedrijfsdoel, ten tweede aan het team maar ook naar zichzelf duidelijk vorm worden gegeven. Weten waar je goed in bent en waar je energie van krijgt is belangrijk voor jezelf maar zeker ook voor het team en het halen van het bedrijfsresultaat.

3

Omarm never-legacy technology

‘Never-legacy’ betekent twee dingen in technologie: je losmaken van het oude en je niet vastleggen naar de toekomst. In de pure zin van het woord is dit onmogelijk in een bestaande organisatie maar het kan tot een zeer hoog niveau wel gedaan worden. Het loskoppelen van data en processen is een eerste stap, het werken met templates een tweede, het werken in real-time omgevingen toegepast voor een onbeperkte serie aan devices (IoT, mobiele telefoon of tablet, PC) is een volgende stap.

4

Creëer een ‘never-legacy’ ecosysteem

Netwerken en samenwerken met partners is zo oud als onze economie. Waar we vroeger samen werkten aan een proces en resultaat, gaan we nu toe naar het samen creëren van nieuwe oplossingen. We gaan eerder samen aan tafel en denken na over een gezamenlijk doel. We gaan van keihard lijnen trekken in het zand naar een fluïde vorm van collaboratie. Vertrouwen is daarbij belangrijk, een gezamenlijk gedragen visie en missie ook maar vooral ook goede afspraken. Eerst op hoofdzaken, en gaandeweg en lerend leggen we die gedetailleerder vast. Developer communities zijn uiteindelijk je rijkste R&D omgeving.

Wil je meer lezen over het toekomstgericht transformeren van je bedrijf, of meedenken over een ‘never-legacy enterprise’: lees het Thinkwise whitepaper Why it matters to be a ‘never-legacy legend’ and how you too can be one

Volg Thinkwise op social media