(Partnerbijdrage)

SAS

Grey Swans te lijf met AI

Toon veerkracht en innovatie in tijden van disruptie

In de huidige wereld is alles met alles verbonden. Deze hyper connectivity leidt tot een heleboel grey swans: gebeurtenissen die vooraf voorspeld konden worden, maar niet zo heel waarschijnlijk zijn. Dit vraagt om veerkracht en innovatie op korte en lange termijn. De inzet van analytics en AI is daarbij onmisbaar. 

De corona-uitbraak was een typisch black swan-event: een hoogst onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden met een gigantische impact op de maatschappij. Momenteel komen er echter een heleboel grey swans op organisaties af: ontregelde supply chains, hyperinflatie als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, een hoge urgentie voor inspanningen op het gebied van duurzaamheid, een tekort aan arbeidskrachten, en de geopolitieke situatie.

Veel gesprekken onder bestuurders en hoger management gaan over dezelfde fundamentele vragen: Hoe kunnen hun organisaties deze grote uitdagingen het hoofd bieden? Hoe kunnen zij deze grey swans omzetten naar kansen? En hoe kunnen analytics en AI organisaties daarbij helpen? We vroegen het aan Bryan Harris, Executive Vice President en Chief Technology Officer bij analytics marktleider SAS.

Moeilijke tijden bieden kansen

“Hechte samenwerkingsrelaties ontstaan vrijwel altijd in moeilijke tijden, en niet wanneer iedereen grote winsten behaalt. Klan­­­ten voelen zich gedesoriënteerd door de vele verstoringen die ze meemaken. Daar­­om is dit hét moment om met klanten samen te werken en hen te helpen sterker te worden met analytics en AI, zodat ze op basis van data tot betere beslissingen komen."

“Daarvoor is het nodig dat je menselijke waarnemingen en besluitvorming opschaalt”, meent Harris. “Dit kan alleen als je gebruikmaakt van analytics en AI, want het menselijk brein is niet in staat om de grote hoeveelheid informatie te verwerken waar organisaties dagelijks mee te maken hebben.”

Cloud & betrouwbare AI

De schaal die dan ontstaat kan alleen worden gerealiseerd door gebruik te maken van de cloud. De cloud biedt een flexibele en veerkrachtige architectuur die kan meebewegen met de toenemende hoeveelheid data en de enorme hoeveelheid AI-modellen die bedrijven gebruiken. “Het is een omgeving die de toenemende hoeveelheid data aan kan en die het dus mogelijk maakt die menselijke waarneming en besluitvorming op te schalen,” vertelt Harris.


Voor het opschalen van AI is het wel nodig dat AI betrouwbaar is. Dit vraagt van organisaties dat ze de juiste analyse- en modelleringstechnieken toepassen, zodat beslissingen transparant en verklaarbaar zijn. Harris: “Want AI begrijpt onze menselijke waarden niet, AI maakt geen ethische afwegingen. Dat is wat wij mensen moeten toevoegen. Mede daarom is het zo belangrijk dat modellen transparant zijn. Als je werkt met een black box en medewerkers niet weten hoe een beslissing tot stand is gekomen, dan kunnen ze een model ook niet corrigeren.” Zeker in de zorg en het sociale domein is ‘responsible AI’ cruciaal.

Bryan Harris, Executive Vice President en Chief Technology Officer bij analytics marktleider SAS.

”Grey swans zullen blijven voorkomen. Je kunt daar maar beter op voorbereid zijn.”

Bryan Harris, Executive Vice President en Chief Technology Officer

Stappen naar succes

Welke stappen moeten bedrijven nemen om dit succesvol te doen? Harris gelooft in de volgende drie stappen: “Allereerst is het van belang om een analytics partner in de arm te nemen: Een partij die kan helpen met de transitie naar de cloud en het implementeren van AI. Kies een ervaren partner die begrijpt hoe je honderden modellen in productie brengt.

Een tweede belangrijke stap is een solide en lange termijn data- en analytics-strategie.

En de derde stap is het opschalen van je besluitvorming. Daag je organisatie uit om gedurfde uitdagingen aan te gaan. Door voortdurend te leren en verbeteren, bereid je je organisatie voor op de volgende disruptie of grey swan.”


Wie deze adviezen in de praktijk brengt, ziet grey swans eerder aankomen en kan ook eerder beslissen wat de beste manier is om daarop te reageren. Belangrijk, zegt Harris tot besluit. “Want de hyper connectivity die ten grondslag ligt aan de vele grey swans gaat niet meer weg. Of het nu een oorlog is, een nieuwe pandemie of een natuurramp, grey swans zullen blijven voorkomen. Je kunt daar maar beter op voorbereid zijn.”

Curiosity en digitale transformatie

Een nieuwsgierige en open mindset - ‘curiosity’ - speelt een sleutelrol bij de digitale transformatie van organisaties, en om meer waarde uit data en analytics te halen. Deze vaardigheid is een absolute noodzaak geworden voor bedrijven om met bedrijfskritische uitdagingen om te gaan en innovatie te bevorderen.