(partnerbijdrage)

September 2021

Wat gaan we doen met ICT in 2022?

Meer cloud? Citizen developers inzetten om samen met de business IT achterstanden op te lossen met low-code/no-code tools? (Nog) meer management tools kopen? Een security mesh misschien? En natuurlijk een plan om de schaarse IT’ers die nog op de markt zijn over te halen om voor ons te komen werken? Als CFO of financieel verantwoordelijke kunt u waarschijnlijk nu al voorspellen dat uw budget niet toereikend zal zijn om alle wensen in te vullen.

Van de CIO of andere IT verantwoordelijke op management niveau verwacht de CFO al jaren een meer zakelijke opstelling en de vraag is in hoeverre dat ingevuld kan worden met de huidige ICT strategie. Immers, nog te vaak krijgt de business te laat (of helemaal niet) waar ze om vraagt, duren ICT projecten te lang en kosten te veel, en heeft vooral de IT Governance nog te weinig raakvlakken met de Enterprise Governance die op het hoogste niveau van de organisatie is gedefinieerd.

“Accelereer je business door ICT en Governance een prominente plek te geven als onderdeel van je bedrijfsstrategie; ICT keuzes op basis van filosofie overleven keuzes op basis van techniek”

Niels Beckers, CCO Enable U

Nog steeds liggen er, volgens een recent onderzoek van Gartner, bij een kwart van de bedrijven tussen de 24% en 59% van de SaaS applicaties ongebruikt op de plank. Ook zullen er volgens datzelfde onderzoeksbureau, in 2023 bij grotere organisaties 3-4 managementtools in gebruik zijn om API’s te beheren. Oplossingen waar licenties, mensen, IT middelen en dus budgetten voor nodig zijn. Als financieel verantwoordelijke doen zulke berichten niet alleen pijn, ze zorgen er ook voor dat er met (nog meer) zorg naar IT uitgaven gekeken gaat worden.

Enterprise Governance helpt erbij om er voor te zorgen dat organisaties efficiënt en met berekende risico’s opereren. En als IT Governance daarop gebaseerd is dan zou daar hetzelfde moeten gebeuren.

Dit betekent dat er een nauwe samenwerking moet zijn tussen het financieel management en het IT mangement. Een samenwerking die veel verder gaat dan een wekelijkse meeting van 60 minuten. Als tijdens deze samenwerking ten allen tijde 3 kernwaarden centraal staan, dan wordt niet alleen de samenwerking eenvoudiger, het wederzijds respect zal er ook zeker door toenemen:

1

Baseer de ICT Governance op de Enterprise Governance

en behandel ieder investeringsvoorstel op dezelfde manier als dat het bij “de business” gedaan zou worden. Dit betekend dat de emotionele angel die helaas bij veel ICT discussies een belangrijke plaats inneemt voor een groot deel zal verdwijnen.

2

Baseer de IT architectuur op een filosofie in plaats van een technische standaard. 

Veel IT oplossingen worden (drie) dubbel uitgevoerd om de gevoelens van verschillende (bijna religieuze) IT stromingen te ondersteunen. Stromingen die allemaal gebaseerd zijn op 'standaarden'. Een filosofie als "onze IT architectuur moet open en toegankelijk zijn” houdt langer stand dan een architectuur gebaseerd op Microsoft, Amazon Webservices of Google.

3

Besteed uit aan anderen wat zij beter, veiliger, sneller en goedkoper kunnen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan integraties met- en koppelingen naar andere systemen. Een complexe materie waar specialistische kennis en veel security voor nodig is. Door dit uit te besteden kan uw ICT personeel zich focussen op uw specifieke ICT problemen en heeft u geen omkijken naar allerlei management oplossingen en uitdagingen op personeels gebied.

'Run IT as a business' kan best, maar alleen als een CFO en een CIO op basis van wederzijds respect goed samenwerken. En dan is een IT masterplan voor 2022 minder ingewikkeld.