Column

Een Chinees ‘financieel kredietsysteem’, een brug te ver?

De transparantie-paradox 

door Dr. Eric J.H.J. Mantelaers en Dr. Ing. Martijn M. Zoet, beeld Shutterstock

Op basis van hun (online) gedrag krijgen Chinese burgers een score die gelinkt is aan een straf- en beloningssysteem (‘sociaalkrediet­systeem’), om zodoende het door de overheid gewenste gedrag te stimuleren. Hoewel Nederland zeker geen totalitarisme kent, kennen we wel vergelijkbare voorbeelden. Denk maar eens aan het ‘persoonlijk kredietoverzicht’ van Stichting Bureau Krediet Registratie, maar ook aan het voorbeeld dat verzekeraars klanten kortingen aanbieden als ze een fitness tracker gebruiken om te laten zien dat ze regelmatig bewegen. 

Natuurlijk willen we geen technologie die totalitair wordt ingezet [1], maar goed beschouwd, is dat dus wel ‘Continuous Auditing’ [2]. En een Continuous Auditing-systeem waarvan we in de financiële wereld met betrekking tot onder andere fraudebestrijding en continuïteitsbeoordeling alleen nog maar kunnen dromen.


Om het ‘sociaalkredietsysteem’ in China te implementeren, hoeft er slechts met één partij ‘overlegd’ te worden. In de financiële wereld heeft niet één partij, en al zeker niet de accountant, de ‘power’ om dit af te dwingen. Het enige pressiemiddel van bijvoorbeeld de accountant is het niet-aftekenen van de jaarrekening. Om in onze financiële wereld te komen tot ‘Continuous Auditing’ zal elke organisatie zelf een ‘China town’ moeten optuigen, waarbij - gebruikmakend van bijvoorbeeld process mining [4] en decision mining [5] – de basis wordt gelegd voor ‘Continuous Monitoring’ en daarmee voor ‘Continuous Auditing’. Dit fundament vormt de noodzakelijke voorwaarde om te komen tot ‘Continuous Assurance’ door een externe accountant. Idealiter zullen organisaties ‘Continuous’ rapporteren en zullen externe accountants hier ‘continuous’ assurance bij afgeven. Blijven we dit dan een betrouwbaarheid van 95% noemen, of gaan we – gebruikmakend van het ‘Continuum Paradigm’ deze mythe ontkrachten?

Idealiter zullen organisaties ‘continuous’ rapporteren

Geven we externe accountants (en eventueel anderen) de mogelijkheid om hun cliënten continu te controleren, à la ‘Financial Big brother is watching you’? Starten we zo ons eigen ‘financieel kredietsysteem’, of is dat een vorm van transparantie [3] die ons (nog) niet past? Hoeveel gevalletjes Steinhoff, Wirecard, Pels Rijcken, of NMC Health hebben we nog nodig om deze transparantie-paradox echt bespreekbaar te maken?

Dr. Eric J.H.J. Mantelaers RA AA CISA C|CISO is als bijzonder lector verbonden aan het lectoraat ‘Future-proof Auditor’ van Zuyd Hogeschool. Verder is hij als Hoofd Bureau Vaktechniek (BVT) en audit partner verbonden aan RSM Netherlands Accountants. Tevens is hij als senior docent verbonden aan de accountantsopleiding van Maastricht University.

Dr. Ing. Martijn M. Zoet is als lector verbonden aan het lectoraat ‘Future-proof Financial’ van Zuyd Hogeschool. Tevens is hij als Managing Partner verbonden aan EDM-Competence Centre.

Bronnen

  1. M. Februari, “Totalitaire technologie gaat ons allemaal aan - NRC,” 2021. [Online]. Available: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/02/totalitaire-technologie-gaat-ons-allemaal-aan-a4033761. [Accessed: 18-Jul-2021].
  2. E. Mantelaers, “An Evaluation of Technologies to Improve Auditing,” Open Universiteit, 2021.
  3. E. Mantelaers and M. Zoet, “Transparantie als ‘Januskop’ of als Kerberos?,” AVTR, 2020.
  4. W. M. P. Van Der Aalst, K. M. Van Hee, J. M. Van Der Werf, and M. Verdonk, “Auditing 2.0: Using process mining to support tomorrow’s auditor,” Computer (Long. Beach. Calif)., vol. 43, no. 3, pp. 90–93, Mar. 2010.
  5. A. Rozinat and W. M. P. Van Der Aalst, “Decision mining in ProM,” Lect. Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics), vol. 4102 LNCS, pp. 420–425, 2006.